สินค้าใหม่
มาแล้ว! สนใจสินค้า โทร :: 02-251-9131 ::วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

FX-991ES
- หน้าจอแสดงผลได้ 10+2 หลัก
- มีหน่วยความจำ 9 memory
- สามารถคำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolie
- สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
- คำนวณเลขฐานสิบหก ฐานสอง ฐานแปด
- สามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้
- คำนวณอินทีกริล มีฟังก์ชั่น Replay ฟังก์ชั่นคำตอบ
- มีฝาเลื่อนเปิด-ปิดในตัว และปิดเครื่องอัตโนมัติ
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 1100 บาท
ราคา 650 บาท

FX-991MS
- 401 ฟังก์ชัน
- หน้าจอแสดงผลได้ 10+2 หลัก
- มีหน่วยความจำ 9 memory
- คำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolic และ Exponential ได้
- สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมได้
- คำนวณเลขฐานสิบหก ฐานสอง ฐานแปด
- สามารถคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตฐานได้
- คำนวณอินทีกริล มีฟังก์ชัน Replay ฟังก์ชันคำตอบ
- Two way power
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 850 บาท
ราคา 600 บาท

FX-350MS


- หน้าจอแสดงผลได้ 2 บรรทัด 10+2 หลัก
- มีหน่วยความจำ 9 MEMORY
- 240 ฟังก์ชันการคำนวณ
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix)
- สามารถคำนวณค่าทางสถิติ HYPERBOLIE และ Exponential ได้
- คำนวณสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม
- สามารถแสดงพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้ว
- คำนวณเลขฐานสิบหก,แปลงเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบ
- คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้
- ขนาด (กxสxล) 1.22x8.5x15.5 ซม.
- น้ำหนัก 0.100 กิโลกรัม
- ตัวอักษรอ่านง่าย ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- ใช้พลังงานแบตเตอรี่
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 450 บาท
ราคา 350 บาท

FX-350ES
- หน้าจอแสดงผลได้ 10+2 หลัก มีหน่วยความจำ 9 memory
- มีฟังก์ชั่นมากถึง 249 ฟังก์ชั่น สามารถคำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ
- สามารถคำนวณเศษส่วนได้
- คำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolic และ Exponential ได้
- สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมได้
- สามารถแปลงพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้ว
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix)
- ตัวอักษรอ่านง่าย ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- มีฝาเลื่อนเปิด - ปิดในตัว
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 510 บาท
ราคา 350 บาท

FX-85ES


- หน้าจอแสดงผลได้ 10+2 หลัก มีหน่วยความจำ 9 memory
- คำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolic และ Exponential ได้
- สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมได้
- สามารถแปลงพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้ว
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix)
- ตัวอักษรอ่านง่าย ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- มีฝาเลื่อนเปิด - ปิดในตัว
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 620 บาท

FX-115MS- 300 ฟังก์ชัน
- หน้าจอแสดงผลได้ 10+2 หลัก
- มีหน่วยความจำ 9 memory
- คำนวณค่าทางสถิติ Hyperbolic และ Exponential ได้
- คำนวณเศษส่วน , คำนวณจำนวณเชิงซ้อน , คำนวณอินดิเกรต
- สามารถแปลงสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมได้
- สามารถแสดงพิกัดฉากเป็นพิกัดเชิงขั้ว
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix)
- ตัวอักษรอ่านง่าย ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- สามารถคำนวณจำนวนเชิงซ้อน
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 650 บาท
ราคา 450 บาท

MJ-120D


- 12 Digits
- คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่ายและคำนวณภาษีได้
- มีแป้น%ผลกำไร และหน่วยความจำอิสระ
- มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3หลัก
- มีแป้นคำนวณภาษี TAX+,TAX-และแป้นลบตัวเลขถอยหลัง
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และถ่านลิเธียม
- ขนาด 12.4x14x3.1 cm.หนัก 140
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 360 บาท

JJ-120D


- จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
- คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
- คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- สามารถตรวจสอบและแสดงการทำงานได้ถึง 150 Step
- ตั้งระบบปรับทศนิยมได้ 3 แบบ (F, Cut , 5/4)
- มีปุ่มลบตัวเลขถอยหลัง
- ตั้งทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และตั้งเป็นเศษทศนิยม 2 ตำหน่งได้ "ADD"
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
- ขนาด 10.7x17.8x2.5 ซม.
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 450 บาท

DJ-120D


- จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
- ตรวจสอบการแสดงการทำงานอัตโนมัติได้ 150 Step ลบ แทรก แก้ไข
- ตั้งปรับทศนิยมได้ 3 แบบ F CUT 5/4
- สามารถแก้ไขตัวเลขได้โดยการกดปุ่ม GO TO
- สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง Comma จากด้านบนตัวเลขมาเป็นด้านล่าง
- เพิ่มปุ่มเลข 000
ราคา 530 บาท

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

J-120TV


- เครื่องคิดเลข คาสิโอ J-120TV
- จอแสดงผล LCD 12 หลัก
- สามารถคำนวณหาค่าผลกำไร (Profit Margin) สามารถคำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+TAX-) มีหน่วยความจำอิสระ
- เลือกทศนิยมได้ 5 ตำแหน่ง มีแป้นลบเลขถอยหลัง มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ได้
- ขนาด 10.5x17x2.65 ซม.
- น้ำหนัก 130 กรัม
- รับประกัน 2 ปี

MS-10VC


- จอ LCD แสดงตัวเลข 10 หลัก
- กำหนดราคาขายจากเปอร์เซ็นกำไร (Profit Margin)
- คำนวนหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+,TAX-)
- แสดงเครื่องหมายคำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร ฯลฯ ขนาดใหญ่
- คำนวนเวลา ค่าล่วงหน้า
- มีหน่วยจวามจำอัสระ (M+,M-)
- ขนาด 10.3x14.5x3.17 ซม.
ราคา 380บาท

MS-8TV


- Practical Calculators Casio
- เครื่องคิดเลข คาสิโอ MS-8TV
- จอ LCDแสดงจำนวนตัวเลขได้ 8 หลัก
- สามารถคำนวณหาค่าผลกำไร (Profit Margin) มีหน่วยความจำอิสระ
- สามารถคำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+/-)
- สามารถคำนวณหลักพีชคณิตอย่างง่าย
- มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
- ขนาด 10.3x14.5x3.17 ซม.
- น้ำหนัก 100 กรัม
ราคา 310 บาท

HR-150TM


- CASIO Compact Type HR-150TM-B มีกระดาษพิมพ์ได้
- เครื่องคำนวณเลข CASIO HR-150TM-B
- จอแสดงผลระบบดิจิตอล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- พิมพ์ด้วยความเร็ว 2.4 บรรทัดต่อวินาที
- มีแป้น % และสามารถคำนวณ % ผลกำไร
- มีแป้นคำนวณภาษี TAX+, TAX-
- สามารถคำนวณอัตราเงินตราต่างประเทศได้
- พิมพ์ 2 สี
- ขนาดกระดาษกว้าง 58 มิลลิเมตร
- ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด AA SIZE และมีอุปกรณ์เพิ่มเติม
- ใช้ไฟ 220 V (AC Adaptor)
- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 67.4X196X317
- น้ำหนัก (กรัม) 700
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 1490 บาท

HR-100TM


- CASIO Printing Calculators HR-100TM-B มีกระดาษพิมพ์ได้
- เครื่องคำนวณเลข CASIO HR-100TM-B
- จอแสดงผลระบบดิจิตอล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- พิมพ์ด้วยความเร็ว 1.7 บรรทัดต่อวินาที
- มีแป้น % และสามารถคำนวณ % ผลกำไร
- มีแป้นคำนวณภาษี TAX+, TAX-
- สามารถคำนวณอัตราเงินตราต่างประเทศได้
- พิมพ์ 2 สี
- ใช้ขนาดกระดาษกว้าง 58 มิลลิเมตร
- ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด AA SIZE
- ใช้ไฟ 220 V (AC Adaptor)
- ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) มม. 343 x 213 x 88
- น้ำหนัก (กก.) 1.3
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 1190 บาท

HR 8TM


- พิมพ์สีเดียว ( ดำ ) ใช้กับกระดาษไซด์มาตราฐาน
- เครื่องคิดเลขระบบดิจิตอลขนาดใหญ่แบบพิมพ์กระดาษ 12 หลัก
- สามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- มีปุ่มคำนวณภาษี TAX+/TAX-
- ปุ่มสำหรับคำนวณ %
- ความเร็วในการพิมพ์ 1.6 บรรทัด/วินาที
- ขนาด 98 x 196 x 39.5 มม.
- เป็นเครื่องขนาดเล็กเหมาะกับออกงานนอกสถานที่
- ใช้ได้ทั้งกับถ่าน AA หรือกับ Adapter 6V.
ราคา 950 บาท

TE-2400


- บันทึกชื่อรายการสินค้า BARCODE หรือ PLU สูงสุดได้ 5000 รายการ
- กำหนดแผนกได้ 99 แผนก เหมาะสำหรับร้านอาหาร ,ร้านมินิมาร์ท ,ร้านค้าปลีกทั่วไป
- รองรับภาษาไทยสมบูรณ์แบบ
- ระบบการขายสินค้าด้วยปุ่มเดียวมี 77 ปุ่ม (DIRECT PLU)
- จอแสดงผลแบบ BACKLIGHT LCD กว้างถึง 5.2 นิ้ว 3 บรรทัด
- สามารถบันทึกยอดขายจากพนักงานเก็บเงินได้ 15 คนมีจอแสดงผลสำหรับลูกค้า
- สามารถรองรับระบบพักโต๊ะได้สูงสุด 200 โต๊ะ รองรับระบบเปิดโต๊ะ,พักโต๊ะ,ย้ายโต๊ะ,รวมโต๊ะ
- สามารถต่อกับ COMPUTER เพื่อโปรแกรมข้อมูลแล้วส่งไปที่เครื่องเก็บเงิน
- สามารถต่อกับ SCANNER BARCODE, SLIP PRINTER, KITCHEN PRINTER
- สามารถใช้งานร่วมกับ CF CARD (Compact Flash) เพื่อเก็บข้อมูลและยอดขายต่างๆได้
- มีปุ่ม HELP KEY เพื่อแนะนำการโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ
- สามารถตัด STOCK สินค้าที่เครื่องได้ทันทีณ จุดขายและแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
- สามารถรายงานสินค้าที่ขายดีได้ 50 อันดับเพื่อบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สรุปยอดขายทั้งรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนได้
- สามารถพิมพ์โลโก้และชื่อร้านค้าและลายน้ำลงบนใบเสร็จได้ 12 บรรทัด
- สามารถบันทึกคำว่าTAX INVหรือคำว่าTAX INVOICEไว้ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
- มี 2 หัวพิมพ์ คือ ม้วนสำเนาและใบเสร็จลูกค้า ระบบหัวพิมพ์แบบTHERMAL PRINTER
- ความเร็วในการพิมพ์ 14 บรรทัดต่อวินาที ใช้กระดาษความร้อนกว้าง 58 มิลลิเมตร
- สำรองข้อมูลการขายประมาณ 60 วัน
ราคา 27500 บาท

SE-S2000


- เป็นเครื่องบันทึกรายการ แบบเครื่องพิมพ์กระดาษ 1 ม้วน
- บันทึกรายการสินค้า PLU ปกติได้ STD= 2000 รายการ
- กำหนดแผนกได้สูงสุด 200 แผนก (DEPARTMENT) มี 25 ปุ่ม x 2
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 10 หลัก
- บันทึกยอดขายจากพนักงานเก็บเงินได้ 30 คน
- รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดอัตราภาษีได้ 4 อัตรา
- จอภาพเรืองแสงชนิด LCD ขนาดใหญ่แสดงชื่อรายการและจำนวนเงินและยอดรวม
- รองรับระบบมินิมาทร์ และร้านค้าทั่วไป
- กาหนดส่วนลด, SERVICE CHAGE, PREMIUM และส่วนลดอื่นๆได้
- รับการชำระได้หลายแบบ เงินสด, เครดิต
- รายงานรายวัน, รายชั่วโมง, รายเดือน และรายงานแบบกำหนดช่วงเวลาเอง
- มีระบบสำรองข้อมูลการขาย 60 วัน
- สามารถเพิ่มแก้ไขชื่อสินค้า และราคาโดยต่อกับ COMPUTER ได้
- บันทึกเงินได้สูงุสด 10 หลัก คือ 99,999,999.99
- โปรแกรมให้พิมพ์ชื่อร้านค้าบนหัวใบเสร็จได้ 12 บรรทัด และ GRAPHIC LOGO ให้เลือก
- สามารถคำนวณบวก ลบ คูณ คิดเปอร์เซ็นต์ พร้อมแจ้งยอดเงินทอนและภาษีมูลค่าเพิ่ม
- วันที่ เดือน ปี และเวลา เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
- สามารถรายงานสินค้าที่ขายดีได้ 50 อันดับ เพื่อบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีจอแสดงยอดเงินสำหรับลูกคัา (POP-UP CUSTOMER DISPLAY) 8 หลัก
- ลิ้นชักเก็บเงินเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการรับเงิน
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกุญแจ 2 ประเภท (เจ้าของ, แคชเชียร์)
- ใช้กระดาษกว้างขนาด 57 ม.ม. แบบ Thermal (ความร้อน)
- เป็นเครื่องบันทึกการเก็บเงินเป็นชนิดไฟฟ้า ECR มีหน่วยความจำประเภท RAM
- ชุดหัวพิมพ์แบบ Thermal (เหมือนเครื่องแฟ็กซ) ความเร็วในการพิมพ์ 14 บรรทัดต่อวินาที
- สามารถใส่รหัสแคชเชียร์ทำการขายได้
ราคา 15500 บาท

TK-3200


- บันทึกรายการสินค้าด้วย BARCODE หรือ PLU ได้สูงสุด 5000 รายการ
- กำหนดแผนกได้ 99 แผนก (DEPARTMENT)
- รองรับภาษาไทยสมบูรณ์แบบ
- เหมาะสำหรับร้านอาหาร และร้านค้าปลีกทั่วๆไป
- ระบบการขายสินค้าด้วยปุ่มเดียว 216 ปุ่ม (DIRECT PLU)
- มีจอภาพเรืองแสงชนิด LED ขนาดใหญ่ ด้านแคชเชียร์ จำนวน 2 บรรทัด
- มีจอแสดงยอดเงินสำหรับลูกค้า (POP-UP CUSTOMER DISPLAY)
- สามารถบันทึกชื่อสินค้า (PLU) และแผนก (DEPARTMENT) ได้ 16 ตัวอักษร
- สามารถบันทึกยอดขายจากพนักงานเก็บเงินได้ 15 คน
- สามารถรองรับระบบพักโต๊ะได้ 200 โต๊ะ
- รองรับระบบ เปิดโต๊ะ, พักโต๊ะ, ย้ายโต๊ะ, รวมโต๊ะ
- สามารถกำหนดการขายเป็นแบบ EAT IN & TAKE OUT ได้
- กำหนดส่วนลด (Discount) , Service Charge และอื่นๆได้
- รับการชำระได้หลายแบบ เงินสด, Credit Card, Coupon และอื่นๆ
- รายงานรายวัน, รายชั่วโมง, รายเดือน และรายงานแบบกำหนดช่วงเวลาได้
- สามารถรายงานสินค้าที่ขายดีได้ 50 อันดับ เพื่อบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สามารถต่อกับ Computer, Scanner และ Modem ได้
- สามารถต่อกับ Slip Printer & Kitchen Printer ได้
- สามารถใช้ CF CARD (Compact Flash) เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆและยอดขายทั้งหมด
- สามารถตัด Stock สินค้าได้ทันที ณ.จุดขายและแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
- มีปุ่ม HELP KEY เพื่อแนะนำการโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ
- โปรแกรมให้พิมพ์ชื่อร้านค้าบนหัวใบเสร็จรับเงินได้ 12 บรรทัด
- วันที่ เดือน ปี และเวลา เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
- แสดงหมายเลขบนใบเสร็จรับเงินและม้วนสำเนาทุกครั้งที่ใช้เครื่อง
- สามารถบันทึกคำว่าTAX INVหรือคำว่าTAX INVOICEไว้ในใบกำกับภาษีได้
- รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดอัตราภาษีได้ 10 อัตรา
- สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
- มีลิ้นชักเก็บเงินเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการรับเงิน
- ระบบ 2 หัวพิมพ์ ใบเสร็จลูกค้า และม้วนสำเนา ระบบพิมพ์แบบหัวเข็ม (DOT MATRIX)
- ความเร็วในการพิมพ์ 3 บรรทัดต่อวินาที ใช้กระดาษขนาด 45 ม.ม. จำนวน 2 ม้วน
- เครื่องบันทึกการเก็บเงินเป็นชนิดไฟฟ้า มีหน่วยความจำเป็น RAM
- มีระบบสำรองข้อมูลการขาย 60 วัน
ราคา 35000 บาท

TE-2200


- กำหนดแผนกได้ 99 แผนก (DEPARTMENT) เหมาะสำหรับร้านมินิมาร์ท, ร้านค้าปลีกทั่วไป
- รองรับระบบภาษาไทยสมบูรณ์แบบ
- จอแสดงผลแบบ BACKLIGHT LCD กว้างถึง 5.2 นิ้ว 3 บรรทัด
- สามารถบันทึกยอดขายจากพนักงานเก็บเงินได้ 15 คน
- มีจอแสดงผลสำหรับลูกค้า ( CUSTOMER DISPLAY )
- สามารถต่อกับ COMPUTER เพื่อโปรแกรมข้อมูลแล้วส่งไปที่เครื่องเก็บเงิน
- สามารถต่อกับ SCANNER BARCODE, SLIP PRINTER, KITCHEN PRINTER
- สามารถใช้งานร่วมกับ CF CARD (Compact Flash) เพื่อเก็บข้อมูลและยอดขายต่างๆได้
- มีปุ่ม HELP KEY เพื่อแนะนำการโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ
- สามารถตัด STOCK สินค้าที่เครื่องได้ทันทีณ จุดขาย และแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
- สามารถรายงานสินค้าที่ขายดีได้ 50 อันดับ เพื่อบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สรุปยอดขายทั้งรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนได้
- สามารถพิมพ์โลโก้และชื่อร้านค้าและลายน้ำลงบนใบเสร็จได้ 12 บรรทัด
- สามารถบันทึกคำว่าTAX INVหรือคำว่าTAX INVOICEไว้ในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
- ระบบหัวพิมพ์เป็นแบบความร้อน THERMAL PRINTER
- มี 2 หัวพิมพ์ คือ ม้วนสำเนา และใบเสร็จลูกค้า
- ความเร็วในการพิมพ์ 14 บรรทัดต่อวินาที ใช้กระดาษความร้อนกว้าง 58 มิลลิเมตร
- สำรองข้อมูลการขายประมาณ 60 วัน
ราคา 24500 บาท

SE-C300M- รุ่นคีย์บอร์ดแบบปุ่มกด
- ออกแบบมาเพื่อสนองตอบการใช้งานแบบการขายปลีกหรือการขายของทั่วไป
- ปุ่มแผนกมากถึง 25 ปุ่ม (รุ่น 1 หัวพิมพ์) หรือ 30 ปุ่ม (รุ่น 2 หัวพิมพ์)
- สามารถใช้ปุ่ม Shift เพื่เพิ่มจำนวนเป็น 50 และ 60 แผนกได้
- เพิ่มได้ถึง 200 แผนกโดยฝ่ายการระบุหมายเลขแผนกได้อีกด้วยเครื่องบันทึกเงินสด
(กระดาษ 1 ม้วน)
ราคา 13500 บาท

SE-C2000M- เครื่องบันทึกเงินสด รุ่นคีย์บอร์ดแบบปุ่มกด
- ออกแบบมาเพื่อสนองตอบการใช้งานแบบการขายปลีกหรือการขายของทั่วไป
- ปุ่มแผนกมากถึง 25 ปุ่ม(รุ่น 1 หัวพิมพ์) หรือ 30 ปุ่ม (รุ่น 2 หัวพิมพ์)
- สามารถใช้ปุ่ม Shift เพื่อเพิ่มจำนวนเป็น 50 และ 60 แผนกได้
- อีกทั้งเพิ่มได้ถึง 200 แผนกโดยฝ่ายการระบุหมายเลขแผนกได้อีกด้วยเครื่องบันทึกเงินสด
(กระดาษ 2 ม้วน)
ราคา 16500 บาท

DR-240TM
- จอชนิดดิจิตอล แสดงตัวเลข 14 หลัก
- คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up/Mark down
- คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร
(COST, SELL, MARGIN)
- คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+ , TAX-)
- แสดงจำนวนครั้งที่คำนวณตัวเลข (Item Counter)
- พิมพ์ 2 สี (ดำ/แดง) ด้วยความเร็ว 4.4 บรรทัด/วินาที
- ใช้ผ้าหมึกริบบอนและกระดาษกว้าง 57 มม.
- ใช้พลังงานไฟ AC 220 โวลต์
- ขนาด 21.4x38.2x10.9 ซม.
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 4250 บาท
ราคา 3600 บาท

DR-210TM
- จอชนิดดิจิตอลขนาดใหญ่พิเศษแสดงตัวเลข 12 หลัก
- คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up/Mark down
- คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+ , TAX-)
- คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร
(COST, SELL, MARGIN)
- แสดงจำนวนครั้งที่คำนวณตัวเลข (Item Counter)
- พิมพ์ 2 สี (ดำ/แดง) ด้วยความเร็ว 4.4 บรรทัด/วินาที
- ใช้ผ้าหมึกริบบอนและกระดาษกว้าง 57 มม.
- ชนิดทนทาน Heavy Duty
- ใช้พลังงานไฟ AC 220 โวลต์
- ขนาด 21.4x38.2x10.9 ซม.
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 3250 บาท
ราคา 2750 บาท

DR-120TM- จอชนิดดิจิตอล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up/Mark down
- คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน, ราคาขาย, กำไร (Cost, Sell, Margin)
- คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
- แสดงจำนวนครั้งที่คำนวณตัวเลข (Item Counter)
- พิมพ์ 2 สี (ดำ/แดง) ด้วยความเร็ว 3.5 บรรทัด/วินาที
- ใช้ผ้าหมึกริบบอนและกระดาษกว้าง 57 มม.
- ใช้พลังงานไฟ AC 220 โวลต์
- ขนาด 21.4x38.2x10.9 ซม.
- รับประกัน 2 ปี
ราคา 2750 บาท
ราคา 2290 บาท